Selamat Datang

Yayasan Pembangunan Buku Negara
13
Dec

PENERBITAN BUKU AGAMA DAN TAMADUN ISLAM: SOROTAN PENGALAMAN DAN PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

PENERBITAN BUKU AGAMA DAN TAMADUN ISLAM: SOROTAN PENGALAMAN DAN PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
Abd Khalik bin Sulaiman
Noriyani binti Yusoff
Suryani binti Zakaria
Siti Maizatul Rozihani binti Ikhsan

Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

Latar Belakang Program Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada 22 Jun 1956 dan memulakan operasi  pertamanya di Bukit Timbalan Johor Bahru dengan nama Balai Pustaka. Hasil daripada resolusi  Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu   pada 16-21 September tahun tersebut, nama Balai Pustaka ditukar kepada Dewan Bahasa dan Pustaka.  Pada bulan Julai 1957 DBP berpindah ke Jalan Young Kuala Lumpur, dan dari saat itu bermulalah era penting dalam sejarah perkembangan penerbitan buku Melayu di Malaysia. Sebelum tertubuhnya DBP, penerbitan buku banyak diusahakan oleh Pejabat Karang-Mengarang (nama asalnya Badan Menterjemah), Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim.

Penerbitan dalam bahasa Melayu merupakan wahana penting bagi perkembangan ilmu dan tamadun negara bangsa Malaysia. Melalui penerbitan dalam bahasa Melayu, DBP membina dan mengembangkan bahasa dan sastera Melayu serta bidang ilmu yang telah dikenal pasti dapat memenuhi keperluan masyarakat Malaysia. Peranan DBP dalam penerbitan jelas  diperuntukkan dalam Akta DBP 1959 (Pindaan 1978), iaitu:

”Mencetak atau menerbitkan atau membantu usaha percetakan atau penerbitan buku, majalah, risalah dan bentuk persuratan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain.”

Sebagai sebuah badan penerbitan kerajaan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)  bukan sahaja terlibat dalam penerbitan buku teks sekolah dan majalah, bahkan turut terlibat dalam penerbitan buku umum dalam pelbagai bidang ilmu seperti sains sosial dan kemanusiaan,  sains dan teknologi, serta buku agama, falsafah dan tamadun Islam sama ada buku ilmu mahupun buku kreatif.

Sebagai sebuah badan kerajaan, DBP mempunyai garis panduan dalam menerbitkan bahan-bahan terbitannya. Bahan-bahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka memberi keutamaan terhadap penerbitan berbahasa Melayu yang menjadi wahana perkembangan ilmu dan tamadun bangsa. Walau bagaimanapun, penerbitan dalam bahasa-bahasa lain juga diberi perhatian, dan penerbitan dalam bahasa-bahasa lain tidak pula bersalahan dengan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka, terutamanya yang berkaitan dengan pengembangan bahasa dan sastera negara, serta yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan negara.
Dasar penerbitan yang digariskan merangkumi penerbitan konvensional dan elektronik dengan kandungan yang bermutu yang dapat memenuhi keperluan pembaca. Dasar ini akan memastikan judul-judul yang diterbitkan akan memberi manfaat yang besar kepada  pembaca selain daripada memenuhi tanggungjawab sosial DBP. Justeru, judul-judul yang diterbitkan ada yang tidak memberikan pulangan kewangan yang menguntungkan, namun diharap dapat memberi impak yang besar dalam memenuhi tanggungjawab sosial DBP. Sebagai sebuah penerbit yang juga badan kerajaan, tumpuan penerbitan DBP adalah kepada judul-judul yang kandungannya dapat:

– Memanfaatkan pembaca secara positif dan memenuhi tanggungjawab sosial DBP.

– Membina tamadun bangsa.

– Merangsang minda pembaca.

– Menyemaikan nilai-nilai murni, selaras dengan keperluan dalam kurikulum pendidikan negara.

– Meningkatkan ilmu dan daya fikir masyarakat.

– Menyampaikan dasar-dasar kerajaan, sama ada secara tersurat mahupun secara tersirat.
Dalam tempoh lebih lima dekad penubuhannya DBP telah menerbitkan lebih 10,000 judul buku dalam pelbagai bidang ilmu untuk pelbagai peringkat pembaca. Bermula dengan buku terjemahan anak Raja dengan Anak Papa pada tahun 1957, buku terbitan DBP meningkat kepada kira-kira 300 judul pada tahun 1960, dan kini meningkat lebih daripada 10,000 judul.

Sebagai sebuah agensi kerajaan, t